Vedtekter og formÃ¥l 


Motangenkomiteen ble stiftet 17.03.2014 og registrert i enhetsregisteret til Brønnøysundregistrende 14.07.2014. 
 
Under stiftelsesmøtet ble det vedtatt ulike vedtekter for komiteen. 
 
"Foreningens formål er å bevare, vedlikeholde og drive utleie av Motangen til kulturelle arrangement. Foreningen avholder også egne arrangement på Motangen. Virksomheten utøves på Motangen friluftsområde i Blaker."