Vedtekter og formål
Motangenkomiteen ble stiftet 17.03.2014 og registrert i enhetsregisteret til Brønnøysundregistrene 14.07.2014.

Under stiftelsesmøtet ble det vedtatt ulike vedtekter for komiteen.

"Foreningens formål er å bevare, vedlikeholde og drive utleie av Motangen til kulturelle arrangement. Foreningen avholder også egne arrangement på Motangen. Virksomheten utøves på Motangen friluftsområde i Blaker."